top of page

אבחון וטיפול פיזיותרפיה

מפגש אבחון וטיפול ראשון

  • 45 דקות
  • 360 שקלים חדשים
  • כפר סבא

תיאור השירות

המפגש בכפר סבא הנחיות מדויקות למיקום יימסרו בסמוך למפגש


מדיניות ביטולים

מדניות ביטולים: ניתן לבטל את האבחון ולקבל החזר מלא עד 24 שעות לפני המפגש. לא יינתן החזר לביטול שבוצע פחות מ- 24 שעות לפני המפגש. למען הסר ספק לא יינתן החזר במידה והלקוח לא הופיע למפגש.


פרטי איש הקשר

+972 523676845

dankowen@gmail.com

רוטשילד 37, כפר סבא, Israel אנחנו בתוך קליניקת מכבי-משמאל לחנות מדיקו. לעלות קומה לאחר הכניסה


bottom of page