top of page

מדיניות פרטיות ושימוש בפרטי משתמש

אתר זה מופעל ומתופעל על ידי דן כהן- פיזיותרפיסט מדריך לכושר מכוון הישג ומרצה.

בהרשמה לאתר זה ו/או בהרשמה לשירותים הגולש לעיתים נדרש להזין פרטי משתמש בטפסי הרשמה שונים. אין חובה למסור פרטים אלו ומסירתן הינה על דעתו של הגולש בלבד. 

אנו לעולם לא נעביר פרטים אלו לצד שלישי.

השימוש בפרטי המשתמש ייעשו למטרות הבאות בלבד(חלקן או כולן):
1. יצירת קשר עם הגולש לצורך מתן פרטים ו/או שירות בהתאם לשירות המבוקש

2. שליחת תוכן מקצועי ומידע מעודכן באמצעי דיוור שונים אחת לתקופה לאמצעי הקשר של הגולש.

3. עדכון הגולש באירועים ו/או מבצעים שונים 

הגולש ראשי בכל עת להסיר עצמו מרשימת התפוצה ולהפסיק לקבל תוכן מקצועי. במידה והגולש מעוניין בקבלת שירות - ייעשה שימוש באמצעי הקשר ליצירת קשר עמו.

בגלישה באתר זה נאספים על הגולש מספר פרטים שאינם מזהים אותו באופן אישי אלא מזהים את המערכת ו/או כתובת ה-IP שעימה גולש המשתמש(coockies):
* הדפים אליהם גלש המשתמש

* משך זמן הצפייה

* עגלת קניות שנרכשה או ננטשה

* מידע נוסף

כאמור מידע בסעיפים אלו אינו מזהה את הגולש אישית אלא נותן מידע אודות פעולותיו באתר באופן אנונימי. מידע זה מאפשר למנהל האתר לדייק את התכנים והמסרים הנמצאים באתר לצורך תקשורת עם הגולשים ומשתמשי האתר.

ליצירת קשר עם דן: 0523-676-845 

dankowen@gmail.com

bottom of page