top of page

תקנון שירות טיפולי פיזיותרפיה

שירותי המרכז ניתנים בהתאם לנהלים הבאים:

תשלום

ניתן לשלם באמצעות מזומן/המחאה/כרטיס אשראי. התשלום מבוצע בסיום המפגש או עבור מפגש עתידי. לא ניתן לדחות תשלום של מפגש מסוים למפגש הבא

 

ביטול/אי הגעה למפגש

מכיוון שהמפגשים נקבעים מראש ומשוריינים לטובתך, אין באפשרותינו לבטל מפגש בהתראה קצרה. ניתן לבטל ו/או לשנות את מועד הביקור שנקבע מראש עד 24 שעות לפני המועד שנקבע(מפגש המתקיים מיד לאחר שבת או חג יש לעדכן עד בוקר שישי / בוקר ערב החג). ביטול ו/או שינוי בהתראה הקצרה מ-24 שעות(כולל אי-הגעה), מכל סיבה שהיא, יחויב במחיר מפגש מלא. ביטול של מפגש ראשון(מפגש "אבחון") בהתראה הקצרה מ-24 שעות מראש יחויב בעלות מפגש בודד

מימוש מפגשים

ברכישת סדרת טיפולים ו/או אימונים, ניתן לקבל החזר בכל שלב על המפגשים שלא מומשו בפועל. במקרה זה- עלות הטיפולים שמומשו תחושב כאילו היו חלק מהסדרה הקטנה יותר הבאה בתור- למשל, ביטול סדרת 12 מפגשים לאחר 8 מפגשים- תחושב כאילו נרכשה מלכתחילה סדרת 8 מפגשים. במקרה שמומשו למשל 9 מפגשים, הסכום שינוכה מההחזר הינו עלות סדרת 8 מפגשים ועוד עלות מפגש בודד אחד, וכן הלאה

bottom of page