top of page

התאמת מדרסים

תהליך ייעוץ והתאמת מדרסים:

פגישת אבחון מקיפה וייעוץ- 180 ש"ח

במפגש נקיים בדיקה מקיפה אודות מבנה כפות הרגליים וגפה תחתונה, אבחון דנאמי לתנועה וכאבים(אם יש) וגורמים אפשריים לטיפול. במידה ויש צורך יומלץ על סוג המדרס הרצוי.

* משך המפגש 20-30 דקות

* במידה ויירכש מדרס, תתקבל הנחה בגובה עלות המפגש

 

whatsapp logo png2
bottom of page